.

“Sempre és bell començar. Totes les coses haurien d’ésser començades amb festes, perquè en tot començament hi ha quelcom del gran misteri del món”. Joan Maragall (1905)


dilluns, 5 d’octubre del 2015

Entitats - Societat de Sant Antoni Abat de Rubí - Els Tres Tombs


El dia 6 de febrer de l’any 1859 a la rectoria de l’església de Sant Pere de Rubí, amb la presidència del Sr. Rector Joan Más i Farré, i amb l’objectiu de celebrar cada any la festa del Sant Patró, els presents allí reunits prengueren per dret propi el nom de socis fundadors, essent els següents.
       
Pau Molins                                  Isidre Majó
Josep Ramoneda                       Pau Aymerich
Pere Serra                                   Joan Ramoneda
Francisco Serra                         Jaume Rosés
Josep Boladeras                        Jaume Batet
Pau Ramoneda                          Esteve Ramoneda
Pau Vallhonrat                          Josep Morros
Miquel Momany                        Pau Roura
Joan Ramoneda                        Francisco Roura
Pau Canals                                 Marc Roura
Miquel Llunell                           Domingo Marcet
Miquel Roig
    

Així mateix acordaren redactar el primer reglament de l’entitat i és així com començà de la nostra entitat, fa mes de 150 anys.


         
Val a dir que no només l’homenatge al nostre Sant Patró és primordial en la nostra festa, també la part mes lúdica i festiva de la mateixa és important. Al llarg dels anys, els nostres socis han estat sempre bons amants de la música i, en no tenir una seu social pròpia adequada per a celebrar-hi balls i concerts, sempre hem comptat amb entitats col·laboradores que ens han cedit espais per a celebrar-los. Des de el final de la guerra civil, la seu de l’entitat ha estat el Casino.


La primera bandera, la que van fer confeccionar els socis fundadors, fou brodada per la Sra. Joaquima Pi i Plaza en el seu taller e hi participaren les seves alumnes: Leia Font i Fatjó, Maria Ramoneda i Nonell, Lluïsa Calvet i Norta, Maria Margenat i Momany i Francisca Serra i Riera. Totes aquestes senyoretes reberen un diploma commemoratiu per part de l’entitat.

                       
L’any 1959, any del centenari de la bandera, l’empresa Pich Aguilera feu donació ela roba necessària per a fer una nova bandera commemorativa i els banderers: Josep Aguilera i Moreno, Josep Batlló i Puiggros i Josep Vilaldach i Corberó, es feren càrrec del cost del bordat de la mateixa que es dugué a terme en un convent de monges de Barcelona. La banda de cornetes i tambors de la creu roja fou l’encarregada de posar música a la rua i l’orquestra la principal de Sant Feliu de Pallerols fou l’encarregada de fer ballar a tots els socis. La junta directiva de l’any del centenari estava formada per:
    
                                     President             –     Jaume Sucarrats i Serra.
                                     Vice.President   –     Josep Fontanet i Ramoneda.
                                     Secretari              –     Pere Rosés i Doménech
                                     Vice-secretari    –     Jaume Margenat i Serra.
                                     Tresorer              –     Joan Bigordà i Bellmunt.
                                     Contador            –     Felip Nonell i Puig.
                                     Vocals                  –     Pere Malla i Cornella
                                                                            Francisco Canals i Aguilera.
                                                                           Isidre Borell i Rabella
                                                                           Josep Campamà i Fàbregas.

          
A principis del segle XX l’entitat assolí una xifra rècord, per l’època, de socis, 123. Tots aquests associats reberen un tortell elaborat per el Sr. Carles Valls i el Sr. Miquel Llunell elabora 20 coques per compte de l’entitat. L’entitat recaptà i gastà 567,25 Ptes. En el pressupost de la festa. El 1924, la xifra de socis continuava creixent i ens en costen 157. El 1936 els socis eren 120. A l’any 1946, amb símptomes d’una clara recuperació, la xifra de socis s’elevà a 273. A data d’avui, en som quasi 500.


Pel que Fa a la rua, ha anat variant força vegades de recorregut degut als canvis que el urbanisme de la nostra ciutat ha anat patint, i que ens ha anat fent canviar, fins i tot, el punt de benedicció. És d’esmentar que l’any 1936 la Rua tingué lloc normalment. No així els anys 37, 38 i 39 suspesa a causa de la malaurada guerra civil que tants mals records ens porta. De tota manera, fons ben informades ens han fet saber que la bandera mai va deixar de passar tres vegades per la porta de l’església en la data assenyalada del 17 de gener. Com a resultat de la darrera (fins ara) remodelació de la plaça del Dr. Guardiet, ja no és possible passar-hi amb els carros i els animals i s’han hagut de cercar altres alternatives que facilitin la tasca del mossèn a l’hora de la benedicció.


      
Des del moment de la seva fundació, l’entitat s’ha regit pel seu reglament que s’ha anat adaptant al transcórrer del temps i ales lleis en vigor.
     
A mesura que Rubí deixa de tenir animals i carros. La festa es va celebrar cada vegada mes amb tractors i motocultors, deixant els cavalls pràcticament relegats a portar el banderer, els cordonistes i la bandera. Aquesta manera de fer va durar fins els anys setanta.
     
A la dècada dels vuitanta la festa va anar recuperant la participació de carros i cavalls, tornant així a la manera de fer tradicional pagesa de Rubí. La manca de carros i cavalls locals obligà l’entitat a contractar-ne de fora de la ciutat i així van començar a arribar participants de molts recons de Catalunya.
    
El fet de contractar participants obligà a canviar la data de celebració a festiu i d’aquí que es fixes el darrer cap de setmana de gener com a data reservada per a la festa a la nostra ciutat.

       
L’any 2009 la Societat de Sant Antoni a Rubí va viure amb tota intensitat la celebració del 150 aniversari. Al llarg de tres setmanes, els rubinencs, les rubinenques i totes les persones amigues dels tres tombs, vingudes d’arreu de Catalunya, van gaudir d’una espectacular carpa que cobri sencera la Plaça Catalunya, ja que el Casino hauria quedat petit, on es van celebrar balls, concerts, sarsuela, activitats infantils, etc. La cloenda de les activitats a la carpa fou un dinar al que van assistir mes de nou-centes persones i que la junta i un bon grapat de col·laboradors van cuinar en el pati del Casino. La junta directiva de l'any de les celebracions dels 150 anys, estaba formada per:

                           President          -  Miquel Vivancos i Roura
                           Vice President -  Manel Gomez Ramos
                           Secretaria         -  Núria Climent Masdeu
                           Tresorera          -  Montserrat Torné Canyis
                           Vocals                -  Joan Centelles Sanjaume
                                                            Antonio Bamala i Royo
                                                            Manel Bamala i Royo
                                                            Ramon Utges Llobet
                                                            Antonio Rizo Marcos
                                                            Manel Sabartes Ramoneda
                                                           Joan Almirall Ricart
                                                           Joan Campamà Fábregas
                                                           Pere Rubies Rier

la Rua dels Tres Tombs


 
I ara ja toca treballar per a l’edició 157 de la festa de Sant Antoni Abat a Rubí. Al llarg de l’any ja s’han portat a terme diverses activitats amb aquesta finalitat i és que la Societat de Sant Abat és tradició, és cultura i és germanor, malgrat que alguns no ho interpretin així, però, som el que som i som on som perquè els nostres avantpassats ens hi ha fet arribar, amb esforç, amb voluntat de crear una identitat pròpia i amb el desig ferm de respectar i de fer-se respectar. Esperem que els nostres fills i nets vulguin mantenir viva aquesta tradició que tant ens enorgulleix.

Cercavila AjuntamentEl Ball


Esmorzar Caves Aris

Esmorzar del Traginer


Banderers

la Rua dels tres Tombs


Textos facilitats per Miquel Vivancos, President de la Societat de Sant Antoni Abat de Rubí

Fotografies de l'arxiu de la Societat de Sant Antoni Abat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada