.

“Sempre és bell començar. Totes les coses haurien d’ésser començades amb festes, perquè en tot començament hi ha quelcom del gran misteri del món”. Joan Maragall (1905)


diumenge, 18 d’octubre del 2015

Corals - La Coral "el Laurel Florido" (1863-1896) - Cant Claveria

Estendard Coral El Laurel Florido
Fotografia Manuel Camps, arxiu Roset
 
Rubí, un poble en aquella època amb molta massa treballadora, fou sensible a la crida del mestre Clavé de “progrés, virtut i amor”, de tal manera que el 1860 va néixer la primera associació coral claveriana de la qual tenim coneixement a la nostra localitat; “El Laurel Florido”.
  
La seva seu social, en paraules de la nostra època, es trobava al cafè de Cal Boniquet, al mateix lloc de l’actual carrer Sant Joan on s’havia ubicat la caserna de la guardià civil.
  
En aquest lloc es va presentar per cantar amb el nou i flamant estendard (per cert, actualment no localitzat) un grup de cantaires amb el nom de “El Laurel Florido”.
  
El 2 de Setembre de 1863, tal i com ens indica la publicació Eco de Euterpe, dedicada exclusivament a les corals i públic concurrent a un gran concert que va tenir lloc als Camps Elisis de Barcelona, el “Laurel”, a través del seu representant Sr. Antoni Font, va participar en una reunió de “l’associación de coros euterpenses” per part de prendre part en el gran festival d’aquell any. Unes altres 37 corals varen estar també presents.
  
Una altre referencia d’aquesta coral es troba en aquest mateix diari, Eco de Uterpe, del 18 de setembre de 1863, amb motiu de la celebració d’un concert dedicat al catedràtic de la Universitat de Madrid, Emilio Castelar, als “Camps Elisis”, que va dirigir Clavé mateix.

Inauguració Monument Anselm Clavé
Fotografia Manuel Camps, arxiu Roset
 
Al diari El Lloyd Español del 4 de juny de 1864, s’esmenta la participació  d’aquest cor en un concurs de societats corals de Barcelona, que es celebrà els dies 4,  i 6 de juny, sota  la direcció de Josep Anselm Clavé. Hi actuarem dos mil coristes de 56 corals, i entre elles també “El Parmaso Rubinense”.
  
L’any 1864 la majoria dels components de la coral ingressaran a “El Parmaso Rubinense”. No obstant, la resta de membres va continuar actuant amb “El Laurel”.
  
Precisament en el quart “gran Festival de Euterpe” i segon concurs coral, als Camps Elisis de Barcelona, celebrat en aquest mateix 1864, ja concorren les dues corals rubinenques per separat (juntament amb 55 associacions mes).
  
Les ultimar referencies que tenim d’aquesta coral són de 1896; Les trobem en una nota de premsa del setmanari Gaceta de Tarrasa, en la seva edició del 12 d’abril d’aquell any. Aquesta deia textualment:
  
“Rubí 8 Abril 1896. (...) El lunes próximo pasado reinó gran animación en el Santuario San Mus. Nuestros coros el Parnaso y el Laurel, juntamente con otras collas de caramellas habían acudido en aquel pintoresco sitio a fin de celebrar una merienda.”

Inauguració Monument Anselm Clavé
Fotografia Manuel Camps, arxiu Roset
 
Una mica mes tard, el 2 d’agost del mateix any, la Gaceta de Tarrasa va publicar una altre referencia:
  
“Rubí 29 Julio 1896.
  
Sr.Director de la Gaceta de Tarrasa.
  
(…) La junta directiva del Casino Rubinense (es tracta del local del Centre Democràtic Republicà, ja que l’actual Casino Espanyol era “la Cambra”) ha adquirido un precioso busto que representa al inmortal músico – poeta Don Anselmo Clavé. El busto será colocado en el jardín de la indicada sociedad y la inauguración tendrá lugar el domingo próximo venidero. Con tal motivo los coros de esta Villa El Parnaso y El Laurel darán una gran serenata en el jardín del Casino, cantando las más selectas piezas del repertorio Clavé.”
  
Com Veiem, “El Casino”, precedent del Centre Democràtic Republicà, allotja trobades dels cantaires i el bust del mestre Clavé, senyal inequívoc de la connivència entre l’esperit de les corals amb la ideologia republicana i progressista el poeta i compositor barceloní.

Textos extrets de Butlletí Grup Col·laboradors Museu Rubí, 150 anys de Cant Claverià a Rubí (1860-2010), revisats per Joan Sutrias i Asenjo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada