.

“Sempre és bell començar. Totes les coses haurien d’ésser començades amb festes, perquè en tot començament hi ha quelcom del gran misteri del món”. Joan Maragall (1905)


dissabte, 13 de juny del 2015

Entremesos - Primers Capgrossos de Rubí - Gegants i Capgrossos

Al voltant dels gegants tota una menudalla de cartró encolat, grotesca o monstruosa, segons s’escaigui, que els fa de cort. D’entre aquesta munió sobresurten els capgrossos. Normalment el capgrós s’inspira en personatges o tipus de caire popular. Els capgrossos acostumen a obrir les cercaviles i anar amunt i avall tot provocant l’excitació de la quitxalla.
 
A Rubí, la primera noticia que tenim d’uns capgrossos o nans, és l’any 1918, quan en motiu de les festes de l’arribada del tren elèctric, l’ajuntament decidir llogar uns gegants i nans, per tal de fer-los voltar per la població. Desconeixem si arribaren a fer acte de presencia.
 
Ja no serà fins l’any 1951, en què trobem noves notícies sobre la seva presència a Rubí, notícies que ens arriben fins l’any 1955, a través dels programes oficials de la Festa Major. Aquests capgrossos eren llogats per l’ajuntament.
 
Els primers capgrossos pròpiament Rubinencs, daten del 1956, quan l’ajuntament, en motiu de la que fou l primera parella de gegants, decidí comprar dos capgrossos, al taller Ingenio de Barcelona. No sabem quan temps perdurà aquesta parella, ni si es van adquirir de nous, però en els programes oficials de Festa Major dels anys 1957 al 1977, es comenta la seva participació en els actes festius.
 
Hi ha un document del 1973, que ens confirma l’existència de capgrossos a Rubí, segons es desprèn d’una acta Municipal, on s’expressa el següent:
 
Comunicar al ayuntamiento de Manresa que pueden traspadarse a manresa el 24 de febrero la pareja de gegantes de esta localidad, considerandose como normal la primera solución apuntada en su escrito del dia 13, es decir el pago e los gestos del traslado y gratificación a los giganteros.
 
De conformidad con la peticiónaludida no se trasladaran los cabezudos”.
 
Poc abans de la celebració de la primera festa major en democràcia, el 1979, s’adquirien deu capgrossos, procedents tots Ells, del taller del Ingenio. En Miquel Mas, Joan Jorba, Teresa Tort i Susi Méndez, foren les persones encarregades de traslladar-se a Barcelona, per tal de fer la tria d’aquests entremesos. Van escollir: la Guapa, el Drac, la Negra, el Rajà, el Sol, el Català, el Turc, el Nunci, la Vella i el Capellà. Els dos darrers, el 1984, variaren els seus noms o es va passar a dir, la Modista i el Tonet, que eren dos personatges típics de Rubí, gitanos Catalans. Ell era tractant de cavalls i Ella anava per les cases amb un farcell venen robes.
 
Estrena dels deu Capgrossos amb els primers vestits
Festa Major 1979
Fotografia Grup Fotogràfic El Gra
 
La roba dels capgrossos fou adquirida a cal Camps o Cal Cotorra de dalt, i els vestits confeccionats al domicili de la Susi Méndez.
 
Aquests entremesos feren acte de presència durant la festa major de 1979. Els portaren els components del grup de teatre La Càmara. La Càmara portà els capgrossos fins el 1983. Posteriorment se n’ocuparen alguns grups d’esplai. Entre els que cal destacar el Guspira. Actualment els porten diversos grups de joves.

Els deu Capgrossos restaurats i amb els nous vestits.
Festa Major 1986.
Fotografia: Foto Roset, Arxiu Colla Geganters Rubí
   
Arribat l’any 1984, els capgrossos foren restaurats al taller de Ma Àngels Mercader, d’Arenys de Munt (Maresme), que els va restaurar i pintar. Els vestits també van canviar. La dissenyadora Maria Carbonell, de Rubí, dibuixa els figurins, i foren confeccionats al casal d’Avis de Rubí (avui Casal de Gent Gran), l’estrena s’efectua durant la Festa Major d’aquell any.
 
Durant aquests deu anys de vida, han participat en nombroses festes popular locals, infantils, etc., i algunes de foranies.
 
Per acabar, direm, que l’any 1984 el Rubinenc  Pep Borràs construir un capgrós anomenat, l’home dels nassos, el qual participa a les festes de cap d’any. Actualment encara es conserva emmagatzemat
 
Els deu Capgrossos es van retirar a principis dels anys 90, des d’aleshores estan emmagatzemats a la Casa dels Entremesos de Rubí, seu de la Colla de Geganters de Rubí, i a l’actualitat hi ha diferents projectes amb la intenció de recuperar-los.
 
Textos, extrets del llibre, Gegants Capgrossos i altres entremesos de Rubí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada