.

“Sempre és bell començar. Totes les coses haurien d’ésser començades amb festes, perquè en tot començament hi ha quelcom del gran misteri del món”. Joan Maragall (1905)


divendres, 22 de gener del 2016

Festes Populars - Bases Concurs Comparses - Carnaval 2016

1. Convocatòria
  
1. 1. El Carnaval és una de les festes populars per excel·lència del calendari festiu de Rubí, ja que transforma l’espai públic de la ciutat en un escenari teatral perquè la ciutadania surti al carrer. Les rues esdevenen aparadors de la vitalitat de la ciutat. Es fomenta l’art efímer en la seva vessant col·lectiva, la participació ciutadana i la promoció de la implicació d’associacions i col·lectius culturals, així com l’ús de l’espai públic com a lloc d’interacció entre els ciutadans.
  
1. 2. L’Ajuntament de Rubí estableix el Concurs de Comparses del Carnaval 2016, que té per objecte regular la participació a la rua de dissabte de Carnaval, així com el concurs de comparses, els quals tindran lloc el proper dia 6 de febrer de 2016.
  
1. 3. Hi pot participar qualsevol col·lectiu format per un mínim de 5 persones.
  
2. Premis
  
Hi haurà tres premis en metàl·lic que el jurat atorgarà al primer, segon i tercer classificats, segons la major puntuació obtinguda, i que seran de 700 €, 400 € i 200 €, respectivament, sobre els quals es practicaran les retencions fiscals que hi corresponguin. L’abonament del premi i la retenció fiscal es faran al representant que consti en la inscripció.
  
3. Jurat i veredicte
  
3. 1. El jurat del concurs de comparses estarà format per diverses persones vinculades al món de la cultura. El jurat se situarà en un punt concret del recorregut de la rua i puntuarà els participants segons els criteris valoratius d’aquestes bases reguladores. Totes les votacions es realitzaran puntuant de 1 a 10, sense fraccions, i se signaran per part de cada membre.
  
3. 2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en l’acte de lliurament de premis que se celebrarà el dimarts següent, 17 de febrer, a l’auditori de la Biblioteca.
  
4. Criteris de valoració
  
El jurat premiarà les comparses tenint en compte els criteris valoratius següents: el conjunt del col·lectiu (fins a 10 punts), la creativitat del vestuari (fins a 10 punts), el suport d’elements com vehicles o carrosses (fins a 5 punts) i l’ambient musical (fins a 5 punts).
  
5. Inscripció
  
5. 1. Es poden fer les inscripcions fins al dia 2 de febrer de 2016 a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà.

5. 2. En el moment de la inscripció s’ha de fer constar el nom del col·lectiu i també el nom, cognoms i telèfon del representant. També s’ha d’especificar si es participa amb algun element mòbil (vegeu punt 6 d’aquestes bases reguladores). En cas que així sigui, caldrà presentar també la documentació i l’assegurança en vigor del vehicle.
  
6. Normes de desfilada de la rua i obligacions dels participants
  
6. 1. Identificació. Cada comparsa ha de portar un rètol visible amb el nom que la identifica. Aquest rètol serà confeccionat pel mateix grup (lletres negres sobre un fons de color blanc).
  
6. 2. Vehicles. Es permet la participació amb qualsevol tipus de vehicle: carrosses, cotxes (sempre que tinguin com a màxim 8 metres de llargada i que la documentació i l’assegurança estiguin al corrent), etc.
  
6. 3. Desfilada
  
- Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distancia màxima entre comparsa i comparsa serà de 3 metres.
  
- Les comparses efectuaran coreografies o figures en moviment; mai no podran ser coreografies aturades. Durant l’actuació davant del jurat l’aturada de l’exhibició estarà pautada per l’organització i no excedirà el minut i mig de durada per tal d’evitar una excessiva retenció a la rua general.
  
- Ordre de desfilada. L’ordre de desfilada el marcaran els organitzador segons ordre d’entrada per registre i necessitats de l’organització. Tanmateix, l’organització es reserva la facultat de modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques.
  
- L’ús de pirotècnia està prohibida i, per tant, podrà ser confiscada per l’organització.
- Es limita la potència dels equips de música a entre 600 i 1.000 watts.
  
6. 4. El no seguiment de les pautes que l’organització marqui durant els preparatius de la rua suposarà la desqualificació del grup.
 
7. Participar-hi sense concursar.
 
Les comparses que vulguin simplement desfilar sense opció a premi ho podran fer, ja que no és obligatori concursar. En aquest cas no caldrà que s’inscriguin prèviament, però sí que hauran de comunicar a l’organització la seva intenció d’assistir a la rua. En qualsevol cas desfilaran al final de la columna de marxa, darrere de l’última comparsa inscrita i en la posició que li assigni l’organització.
  
8. Convocatòria i lloc de concentració
 
L’inici de la rua serà a les 18.30 h. Tant el lloc de concentració com l’itinerari de la rua es donaran a conèixer en el Programa del Carnaval 2016.
 
9. La participació a la rua comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.
 
Informació i consulta de les bases
Ajuntament de Rubí. Servei de Cultura. C. Aribau, 5. 08191 – Rubí
Telèfon: 93 588 70 00 ext. 4424
Correu electrònic: cultura@ajrubi.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada